Æstetik

Jeg skrev en afhandling inden for området, der in 1989 blev belønnet med guldmedalje af Aarhus Universitet. Senere har jeg udgivet bogen Filosofisk æstetik på Museum Tusculanums forlag.

Læs i øvrigt artiklen: “Omkring Derridas “æstetik””
Se foredraget: “Æstetikkens dannelse”