Filosofisk æstetik

Filosofisk æstetik jagten på den svigefulde sandhed fra Baumgarten og Kant til Heidegger og Adorno

Af Sverre Raffnsøe (udgivet af Museum Tusculanums Forlag 1996)

Bogen gennemgår den filosofiske æstetiks historie. Centrale skikkelser er Platon, Baumgarten, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Heidegger og Adorno. Desuden spiller fænomener som klassicisme, romantik og modernisme en vigtig rolle. Med dette historiske afsæt beskrives tilblivelsen af den moderne forestilling om kunsten og det æstetiske. Det belyses, hvorfor kynsten i dag udøver en særlig fascinationskraft, og hvorfor man tillader at forvente noget ganske særligt af den.

Download pamflet.