Velfærdssamfundet

Fællesskabet om at forbedre vores velfærd har gjort vores verden bedre og rigere i en række henseender. Men det har også en række prekære sider. Faren er, at vi ikke alene i sundhessystemet, men også mere generelt helbreder os selv og hinanden ind til døden, i en evindelig selvforbedring.

Læs mere i min doktordisputats: Sameksistens uden common sense
Læs artiklen: “The Rise of the Network Society”
Se foredraget: “Forbedrer vi os selv til døde”