Sameksistens uden common sense

en elliptisk arabesk

af Sverre Raffnsøe (Udgivet af Roskilde Universitetscenter, 2003)

Man hævder ofte at alle faste værdier forsvinder og at ethvert socialt bånd er i færd med at opløses. Dette skyldes imidlertid at samfundet hænger sammen på en måde som ikke svarer til vores traditionelle forestillinger. Det sociale bånd der knytter os sammen er vævet af en række forskelligartede tråde hvoraf ingen fremstår som substantielle og grundlæggende. Det kan derfor være særdeles svært at udpege og fastholde det der binder os sammen.

Indspundet i det aktuelle stærke og foranderlige sociale bånd kan den enkelte i dag på én gang betragte sig som fri og afmægtig. Han kan opleve at alt forandrer sig og står til at ændre, samtidig med at han erfarer hvordan han er ude af stand til virkelig at ændre noget og hvorledes alt alligevel forbliver det sammen.

De tre bind belyser det nuværende samfunds komplekse sammenhængskraft gennem en langstrakt analyse af hvordan en række centrale fænomener der bestemmer os i dag historisk er blevet til. Det drejer sig blandt andet om velfærdssamfund, disciplinering og overvågning, samt lov og ret der alle behandles indgående..

 

 
 Download det fulde oplæg til forsvaret af den filosofiske doktorgrad.  Læs også artiklen: “The rise of the network society: an outline of the dissertation…”