Posts Tagged ‘Nietzsche’

  • Ansvarlighedens og samvittighedens herkomst ifølge Nietzsche

    June 16, 2014 Articles Comments Off on Ansvarlighedens og samvittighedens herkomst ifølge Nietzsche

    Slaveopstanden i moralen, diskvalificeringen af det aristokratiske samfund, ressentimentsreaktionen er efterhånden kendte temaer i receptionen og genfremstillingen af Nietzsches tænkning. Det er imidlertid mindre kendt, hvordan Nietzsche i II. afhandling i Zur Genealogie der Moral undersøger foreteelser som ansvarlighed og samvittighed på tilsvarende vis. Heller ikke disse kan nemlig anskues…