Posts Tagged ‘Lyotard’

  • Postmodernismen og dens kritikere

    November 26, 2014 Articles, News and Press, Research Comments Off on Postmodernismen og dens kritikere

    Postmodernismen tager sit udgangspunkt i Lyotards bog fra 1979 om den “postmoderne” tilstand, idet udtrykket “det moderne” henviser til den måde at tænke på, som kendetegner tiden efter oplysningstiden. Inden for det moderne har der været en tendens til at erstatte religionens og den klassiske metafysiks “store fortællinger” med videnskabelige…