Tillid og magt

Kan man lede og skabe værdi gennem tillid?

Hvad har magt og tillid med hinanden at gøre? Og kan kan man lede og skabe værdi gennem tillid? I dette foredrag diskuterer jeg forskellige ledelsesformer og deres relation til tillid og magt. I klassisk forstand har ledelse været en udøvelse af magt, men i dag er tillid mere og mere påkrævet som udgangspunkt for ledelse for at sikre succes i virksomheder og organisationer. Hvis man ønsker innovative og engagerede medarbejdere, kræver det, at ledelsen giver frihed og råderum til medarbejderne. Det kræver også udvikling af nye ledelsesforestillinger og -former, eller af ledelse i egentlig forstand. Ledelsen skal ikke afholde fra at tage beslutninger eller afholde fra at lede medarbejderne, men må være åben for, at den ikke selv egenrådigt har kontrollen, styringen eller magten. Som følge heraf vil ledelsen til gengæld opnå en større form for magt, nemlig magten til at mægtiggøre andre og dermed skabe resultater, som man ikke ville kunne styre og kontrollere sig frem til.

Læs om mine andre foredrag her.