Ledelse af selvledelse

At lede sig selv – frihedens forpligtelse og forbandelse

Medarbejderne leder sig selv på flere og flere arbejdspladser. Når den enkelte skal skabe fornyelse og selv tage vare på sig selv og sine opgaver, er selvledelse vejen frem. Det giver medarbejderen stor frihed, men frihedens velsignelser er samtidig et tilbud, du ikke kan afslå, og det risikerer dermed også at blive en forbandelse og en belastning. Både for den enkelte, for organisationen og for samfundet. Her ligger der en udfordring for den enkelte medarbejder, for virksomhederne og for de faglige organisationer og for samfundet som helhed. Med selvledelsen aftegner der sig nemlig omridset af en ny grundlæggende social kontrakt.

Læs mere om forskningsprogrammet: Ledelse af selvledelse
Læs artiklen: “Selvledelse. Når frihed bliver en forpligtelse”,  Politiken, januar 2009.

Læs om mine andre foredrag her.