Foucault Studies

Jeg er Editor-in-chief for det internationale tidsskrift Foucault Studies. Dette forskningstidsskrift har eksisteret siden 2004 og fokuserer på den franske forfatter Michel Foucaults tænkning, ikke bare i sin egen ret, men også sådan som Foucaults tænkning har fået indflydelse på og anvendelse inden for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. Tidsskriftet publicerer filosofiske og teoretiske fortolkninger af Foucaults arbejde og artikler, der ved hjælp af Foucaults tænkning diskuterer problemstillinger i forskellige fagfelter eller analyserer samtidige fænomener. Tidsskriftet udkommer to gange om året og publicerer foruden artikler også interviews, boganmeldelser og review essays.

Alle numre af Foucault Studies kan gratis læses og downloades fra tidsskriftets hjemmeside: www.foucault-studies.com

Editor-in-chief: Sverre Raffnsøe
Foucault Studies is an electronic, open access, peer reviewed, international journal that provides a forum for scholarship engaging the intellectual legacy of Michel Foucault, interpreted in the broadest possible terms.  We publish articles ranging from theoretical explications of Foucault’s work and texts to interdisciplinary engagements across various fields, to empirical studies of contemporary phenomena using Foucault’s thinking.

All articles are freely available as open access on our website: www.foucault-studies.com