Ledelse af selvledelse

Det er min og mange af mine kollegaers opfattelse, at selvledelse er et udbredt fænomen i dag.

Selvledelse indebærer, at medarbejdere forvalter deres tanker, forestillinger, følelser og handlinger på måder, som bidrager til at realisere og udvikle medarbejderen selv, samtidig med at de skaber værdi for virksomheden.

På offentlige og private arbejdspladser er selvledelse forudsætningen for at lede medarbejdere. Det er derfor af vital betydning at kende de vilkår, der gør sig gældende med selvledelsen. I modsat fald mislykkes tiltag ofte eller får utilsigtede virkninger.
Forskningsprogrammet Ledelse af selvledelse er et 3-årigt forskningsprogram med deltagelse af otte forskere ud over mig selv.
Forskningsprogrammet er medfinansieret af Velux Fonden og løber fra 2008-2011.

 

Forskningsprogrammet har adresse på:

Copenhagen Business School
Porcelænshaven 18a
2000 Frederiksberg

Læs mere om Ledelse af selvledelse på forskningsprogrammets hjemmeside:  www.cbs.dk/las.
Jeg holder gerne foredrag om emnet, læs mere her.