• What is a dispositive?

  December 19, 2014 Articles, Main Page, News and Press Comments Off on What is a dispositive?

  Foucault’s historical mappings of the networks of social reality by Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer, Morten S. Thaning Abstract: This article advances the ‘dispositive’ (le dispositif) as a key conception in Foucault’s work. As developed in his annual lectures in 1978 and 1979, the dispositive represents a crucial constituent of societal…

 • Udenfor er afgørende

  December 09, 2014 Articles, News and Press Comments Off on Udenfor er afgørende

  Udenfor er afgørende – Værdiskabelsens nye grundbetingelser og erhvervsøkonomiens status. Kapitel fra antologien Kapitalismens ansigter, skrevet sammen med Thomas Lopdrup-Hjorth. Thomas Lopdrup-Hjorth & Sverre Raffnsøe: “Udenfor er afgørende” fra Morten Raffnsøe-Møller, Mikkel Thorup, Thomas Vinther Larsen & Ejvind Hansen (eds.) Kapitalismens Ansigter, Forlaget Philosophia, 2012. pp. 56-74. Tak til Forlaget…

 • Lyotard: Det postmoderne

  December 01, 2014 Articles, Research Comments Off on Lyotard: Det postmoderne

  Uddrag fra bogen: Politikens Håndbøger: Fransk Filosofi, Engagement og Struktur, redigeret af Poul Lübcke, (Denmark, Politikens Forlag A/S, 2004), pp. 286-298. Download PDF

 • Deleuze: Filosofiens immanente flugtveje

  December 01, 2014 Articles, Research Comments Off on Deleuze: Filosofiens immanente flugtveje

  Uddrag fra bogen: Politikens Håndbøger: Fransk Filosofi, Engagement og Struktur, redigeret af Poul Lübcke, (Denmark, Politikens Forlag A/S, 2004), pp. 267-285. Download PDF Samlet PDF med hele kapitlet findes på denne side

 • Derrida: Idealitetens transcendentale historicitet

  December 01, 2014 Articles, Research Comments Off on Derrida: Idealitetens transcendentale historicitet

  Uddrag fra bogen: Politikens Håndbøger: Fransk Filosofi, Engagement og Struktur, redigeret af Poul Lübcke, (Denmark, Politikens Forlag A/S, 2004), pp. 248-267. Download PDF   Samlet PDF med hele kapitlet findes på denne side

 • Foucault: Filosofiens Historicitet

  December 01, 2014 Articles, Research Comments Off on Foucault: Filosofiens Historicitet

  Uddrag fra bogen: Politikens Håndbøger: Fransk Filosofi, Engagement og Struktur, redigeret af Poul Lübcke, (Denmark, Politikens Forlag A/S, 2004), pp. 222-248. Download PDF   Samlet PDF med hele kapitlet findes på denne side

 • Postmodernismen og dens kritikere

  November 26, 2014 Articles, News and Press, Research Comments Off on Postmodernismen og dens kritikere

  Postmodernismen tager sit udgangspunkt i Lyotards bog fra 1979 om den “postmoderne” tilstand, idet udtrykket “det moderne” henviser til den måde at tænke på, som kendetegner tiden efter oplysningstiden. Inden for det moderne har der været en tendens til at erstatte religionens og den klassiske metafysiks “store fortællinger” med videnskabelige…

 • Beyond rule; trust and power as capacities

  November 21, 2014 Articles, Research Comments Off on Beyond rule; trust and power as capacities

  Abstract Taking an approach that avoids comprehending power and trust as entities to be studied apart, the article insists on elucidating trust and power as they are enacted in their intimate and delicate relationship to each other and to other human and social phenomena of similar importance, such as knowledge…

 • Poststrukturalismen

  November 18, 2014 Articles, News and Press, Research Comments Off on Poststrukturalismen

  Poststrukturalismen er en samlebetegnelse for tankegangen hos en ny generation af filosoffer bestående af Foucault, Derrida og Deleuze, der i anden halvdel af 1960’erne viderefører det strukturalistiske opgør med den humanistiske tradition, samtidig med at de kritiserer strukturalismens idé om at kunne erkende almengyldige, ahistoriske strukturer. I stedet betones erkendelsens…

 • Learning to stay ahead of time: moving leadership experiences experimentally

  September 08, 2014 Articles, News and Press Comments Off on Learning to stay ahead of time: moving leadership experiences experimentally

  In the context of an ongoing change, management is required to take the form of a leadership that must be reignited over and over again. The article examines a new art of leadership that may be viewed as an attempt to keep up with these challenges and stay ahead of…