Millionbevilling til humanistisk forskning

August 07, 2011 Categories: Main Page, News and Press by

VELUX FONDEN støtter landsdækkende forskningsprogram med CBS og Aarhus Universitet i spidsen

Sundhedsvidenskab handler ikke længere kun om medicin, men også om livsstil, madkultur og livsformer. Tilsvarende drejer politik sig ikke kun om fordeling af økonomiske goder, men også om kultur, religion og anerkendelse i det offentlige rum. Produktion og værdiskabelse er i stigende grad et spørgsmål om den rette ledelse af selvstændige mennesker. Det kræver ikke kun teknisk og naturvidenskabelig viden, men også indsigt i menneskers tankeformer og handlingsmønstre at forholde sig til miljø og bæredygtighed.

”Det humane” er dermed blevet helt afgørende i samfundet og for videnskaben, men hvorfor og hvordan? Det er omdrejningspunktet for forskningsprogrammet, som VELUX FONDEN støtter med 5,6 mio. kr.

Værdien af de humanistiske videnskaber stiger 

Fire universiteter deltager i det landsdækkende forskningsprogram Den humane Vending (HUMAN): Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og CBS.
– Når det humane bliver vigtigt i arbejde, politik, natur og videnskab generelt, så bliver humaniora og de humanistiske metoder også langt mere værdifulde og centrale for vores samfund. Vi ser derfor også humaniora spille en langt mere fremskudt rolle i samfundets arbejdsmarked og vidensproduktion, siger CBS-professor Sverre Raffnsøe, som sammen med lektor Morten Raffnsøe-Møller fra Aarhus Universitet står i spidsen for programmet.
Forskningsprogrammet bliver skudt i gang 1. januar 2012, og de seks projekter bliver afsluttet i 2015.
 
De seks projekter i forskningsprogrammet:
  • Professor Kirsten Hastrup, KU (Projekt: Den humane vending inden for naturvidenskab, klima og miljø)
  • Professor Anne-Marie Mai, SDU (Projekt: Den humane vending inden for velfærdsstatsforskning og samfundsvidenskab)
  • Professor Uffe Juul Jensen, AU (Projekt: Den humane vending inden for medicin og biovidenskab)
  • Professor Sverre Raffnsøe, CBS (Projekt: Den humane vending inden for erhvervsøkonomi, ledelse og værdiskabelse)
  • Lektor Morten Raffnsøe-Møller, AU (Projekt: Den humane vending inden for politisk videnskab og teori)
  • Adjunkt NN, CBS (Projekt: Den humane vending inden for psykiatri og naturvidenskab)

Kontaktperson:
Professor Sverre Raffnsøe, sra.lpf@cbs.dk, tlf: 2855 7766,
Projektkoordinator Ditte Vilstrup Holm, dvh.lpf@cbs.dk, tlf: 3815 3677

 

Comments are closed.