Ansvarlighedens og samvittighedens herkomst ifølge Nietzsche

June 16, 2014 Categories: Articles by
Slaveopstanden i moralen, diskvalificeringen af det aristokratiske samfund, ressentimentsreaktionen er efterhånden kendte temaer i receptionen og genfremstillingen af Nietzsches tænkning. Det er imidlertid mindre kendt, hvordan Nietzsche i II. afhandling i Zur Genealogie der Moral undersøger foreteelser som ansvarlighed og samvittighed på tilsvarende vis. Heller ikke disse kan nemlig anskues som de urfænomener eller moralske fænomener de som regel agtes for, men er tværtimod, sammen med den kultur de er blevet forfinet i samspil med, fænomener der kan dateres tilbage til en præmoralsk forhistorie som kun bevidnes indirekte igennem de overleverede historiske kilder. Og denne forhistorie rummer ifølge Nietzsche “menneskets egentlige arbejde med sig selv i menneskehedens længste tider, hele dette forhistoriske arbejde […] hvor meget det end rummer af hårdhed, tyranni, stupiditet og idioti” (II. afh., afs. 2). Forhistorien er altså, i hvert fald i nogle henseender, mere betydningsfuld end historien. Igennem denne forhistorie ophører mennesket nemlig først med at være dyr og bliver menneske i egentlig forstand.
Nærværende artikel sætter sig derfor for at skitsere Nietzsches tanker om ansvarlighedens herkomst i sin signifikante forhistoriske sammenhæng, således som han først og fremmest skildrer den i II. afhandling af Zur Genealogie der Moral. Samtidig viser jeg hvordan Nietzsche mener at ansvarligheden må betragtes som beslægtet med fænomener som straf, ret og skyld. Men det bliver også væsentligt at vise at ansvarligheden, der ifølge Nietzsche til at begynde med har haft et udadrettet og eksternt virke, efterhånden ændrede sig for at blive internaliseret i mennesket i form af den samvittighed, der igennem historien har haft en bemærkelsesværdig tendens til at blive til en dårlig samvittighed. Det er således også artiklens formål at fremstille baggrunden for et fænomen, den dårlige samvittighed, der stadig gør sig gældende og virker ind på vores nuværende kultur, ganske vist under nye former.

Fra Slagmark nr 31, forår 2001, pp. 77-96.

Sverre Raffnsøe_Ansvarlighedens og samvittighedens herkomst ifølge Nietzsche

Også tilgængelig via Academia.edu

Tags: ,

Comments are closed.