Archive for the ‘News and Press’ Category

 • What is a dispositive?

  December 19, 2014 Articles, Main Page, News and Press Comments Off on What is a dispositive?

  Foucault’s historical mappings of the networks of social reality by Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer, Morten S. Thaning Abstract: This article advances the ‘dispositive’ (le dispositif) as a key conception in Foucault’s work. As developed in his annual lectures in 1978 and 1979, the dispositive represents a crucial constituent of societal…

 • Udenfor er afgørende

  December 09, 2014 Articles, News and Press Comments Off on Udenfor er afgørende

  Udenfor er afgørende – Værdiskabelsens nye grundbetingelser og erhvervsøkonomiens status. Kapitel fra antologien Kapitalismens ansigter, skrevet sammen med Thomas Lopdrup-Hjorth. Thomas Lopdrup-Hjorth & Sverre Raffnsøe: “Udenfor er afgørende” fra Morten Raffnsøe-Møller, Mikkel Thorup, Thomas Vinther Larsen & Ejvind Hansen (eds.) Kapitalismens Ansigter, Forlaget Philosophia, 2012. pp. 56-74. Tak til Forlaget…

 • Historie- eller diskursanalyse? En introduktion til Foucaults Les mots et les choses og L’archéologie du savoir

  December 01, 2014 News and Press Comments Off on Historie- eller diskursanalyse? En introduktion til Foucaults Les mots et les choses og L’archéologie du savoir

  Sverre Raffnsøe (1999) Historie- eller diskursanalyse? En introduktion til Foucaults Les mots et les choses og L’archéologie du savoir, Faggruppen for filosofi/videnskabsteori, Roskilde Univeritetscenter COS-rapport nr. 4/1999 ISSN 1395-0657     Sverre Raffnsøe – Historie eller Diskursanalyse Follow me on Academia.edu

 • Postmodernismen og dens kritikere

  November 26, 2014 Articles, News and Press, Research Comments Off on Postmodernismen og dens kritikere

  Postmodernismen tager sit udgangspunkt i Lyotards bog fra 1979 om den “postmoderne” tilstand, idet udtrykket “det moderne” henviser til den måde at tænke på, som kendetegner tiden efter oplysningstiden. Inden for det moderne har der været en tendens til at erstatte religionens og den klassiske metafysiks “store fortællinger” med videnskabelige…

 • Poststrukturalismen

  November 18, 2014 Articles, News and Press, Research Comments Off on Poststrukturalismen

  Poststrukturalismen er en samlebetegnelse for tankegangen hos en ny generation af filosoffer bestående af Foucault, Derrida og Deleuze, der i anden halvdel af 1960’erne viderefører det strukturalistiske opgør med den humanistiske tradition, samtidig med at de kritiserer strukturalismens idé om at kunne erkende almengyldige, ahistoriske strukturer. I stedet betones erkendelsens…

 • Learning to stay ahead of time: moving leadership experiences experimentally

  September 08, 2014 Articles, News and Press Comments Off on Learning to stay ahead of time: moving leadership experiences experimentally

  In the context of an ongoing change, management is required to take the form of a leadership that must be reignited over and over again. The article examines a new art of leadership that may be viewed as an attempt to keep up with these challenges and stay ahead of…

 • Chapter on Kierkegaard in new handbook

  August 25, 2014 Articles, Main Page, News and Press, Research Comments Off on Chapter on Kierkegaard in new handbook

  Along with authors Matias Møl Dalsgaard (Aarhus University) and Marius Gudmand-Høyer (Copenhagen Business School), I have written a chapter on the Danish philosopher of existence and theologian Søren Kierkegaard (1813-1855). The handbook titled The Oxford Handbook of Process Philosophy & Organization Studies (Oxford, Oxford University Press 2014) is edited by…

 • En ny agenda for humanvidenskaberne

  October 21, 2013 Articles, Main Page, News and Press, Research Comments Off on En ny agenda for humanvidenskaberne
  Human Turn_Vetruvius

  Forskningsprojekterne ”Den humane vending” og ”Humanomics” undersøger de nye grænsefelter, hvor humanvidenskaben udfordrer sig selv og andre videnskaber – både i forhold til store samfundsmæssige udfordringer og den fremtidige udvikling af humanvidenskabelige teorier og forskningsfelter. Humanistisk forskning har en lang tradition for tværfaglighed og eksperimenter med nye krydsdiscipliner; og de…

 • Order Ordealed: Norms and Social Coherence in the Age of Law

  October 11, 2013 Articles, News and Press Comments Off on Order Ordealed: Norms and Social Coherence in the Age of Law

  Download: Sverre_Raffnsøe:_Order_Ordealed   Si l’on peut parler d’homme normal […] c’est parce qu’il existe des hommes normatifs, pour qui il est normal de faire craquer les normes et d’en instituer de nouvelles. Canguilhem: Le normal et le pathologiquer     Suggested citation: Raffnsøe, Sverre “Order Ordealed, Norms and Social Coherence in…

 • The Rise of the Network Society

  August 20, 2013 Articles, News and Press Comments Off on The Rise of the Network Society

  The Rise of the Network Society – An outline of the dissertation coexistence without common sense. This paper provides an outline of my dissertation with the title Coexistence Without Common Sense, Akademisk Forlag, Download: The Rise of the Network Society View on Academia.edu View on CBS Open Archive    …