Archive for the ‘Research’ Category

 • Lyotard: Det postmoderne

  December 01, 2014 Articles, Research Comments Off on Lyotard: Det postmoderne

  Uddrag fra bogen: Politikens Håndbøger: Fransk Filosofi, Engagement og Struktur, redigeret af Poul Lübcke, (Denmark, Politikens Forlag A/S, 2004), pp. 286-298. Download PDF

 • Deleuze: Filosofiens immanente flugtveje

  December 01, 2014 Articles, Research Comments Off on Deleuze: Filosofiens immanente flugtveje

  Uddrag fra bogen: Politikens Håndbøger: Fransk Filosofi, Engagement og Struktur, redigeret af Poul Lübcke, (Denmark, Politikens Forlag A/S, 2004), pp. 267-285. Download PDF Samlet PDF med hele kapitlet findes på denne side

 • Derrida: Idealitetens transcendentale historicitet

  December 01, 2014 Articles, Research Comments Off on Derrida: Idealitetens transcendentale historicitet

  Uddrag fra bogen: Politikens Håndbøger: Fransk Filosofi, Engagement og Struktur, redigeret af Poul Lübcke, (Denmark, Politikens Forlag A/S, 2004), pp. 248-267. Download PDF   Samlet PDF med hele kapitlet findes på denne side

 • Foucault: Filosofiens Historicitet

  December 01, 2014 Articles, Research Comments Off on Foucault: Filosofiens Historicitet

  Uddrag fra bogen: Politikens Håndbøger: Fransk Filosofi, Engagement og Struktur, redigeret af Poul Lübcke, (Denmark, Politikens Forlag A/S, 2004), pp. 222-248. Download PDF   Samlet PDF med hele kapitlet findes på denne side

 • Postmodernismen og dens kritikere

  November 26, 2014 Articles, News and Press, Research Comments Off on Postmodernismen og dens kritikere

  Postmodernismen tager sit udgangspunkt i Lyotards bog fra 1979 om den “postmoderne” tilstand, idet udtrykket “det moderne” henviser til den måde at tænke på, som kendetegner tiden efter oplysningstiden. Inden for det moderne har der været en tendens til at erstatte religionens og den klassiske metafysiks “store fortællinger” med videnskabelige…

 • Beyond rule; trust and power as capacities

  November 21, 2014 Articles, Research Comments Off on Beyond rule; trust and power as capacities

  Abstract Taking an approach that avoids comprehending power and trust as entities to be studied apart, the article insists on elucidating trust and power as they are enacted in their intimate and delicate relationship to each other and to other human and social phenomena of similar importance, such as knowledge…

 • Poststrukturalismen

  November 18, 2014 Articles, News and Press, Research Comments Off on Poststrukturalismen

  Poststrukturalismen er en samlebetegnelse for tankegangen hos en ny generation af filosoffer bestående af Foucault, Derrida og Deleuze, der i anden halvdel af 1960’erne viderefører det strukturalistiske opgør med den humanistiske tradition, samtidig med at de kritiserer strukturalismens idé om at kunne erkende almengyldige, ahistoriske strukturer. I stedet betones erkendelsens…

 • Chapter on Kierkegaard in new handbook

  August 25, 2014 Articles, Main Page, News and Press, Research Comments Off on Chapter on Kierkegaard in new handbook

  Along with authors Matias Møl Dalsgaard (Aarhus University) and Marius Gudmand-Høyer (Copenhagen Business School), I have written a chapter on the Danish philosopher of existence and theologian Søren Kierkegaard (1813-1855). The handbook titled The Oxford Handbook of Process Philosophy & Organization Studies (Oxford, Oxford University Press 2014) is edited by…

 • En ny agenda for humanvidenskaberne

  October 21, 2013 Articles, Main Page, News and Press, Research Comments Off on En ny agenda for humanvidenskaberne
  Human Turn_Vetruvius

  Forskningsprojekterne ”Den humane vending” og ”Humanomics” undersøger de nye grænsefelter, hvor humanvidenskaben udfordrer sig selv og andre videnskaber – både i forhold til store samfundsmæssige udfordringer og den fremtidige udvikling af humanvidenskabelige teorier og forskningsfelter. Humanistisk forskning har en lang tradition for tværfaglighed og eksperimenter med nye krydsdiscipliner; og de…

 • Controlling sickness absence

  April 01, 2008 Articles, Research Comments Off on Controlling sickness absence

  Paper by Kristina Johansen, John Sahl Andersen, Sigurd Mikkelsen, Ole Pass, Sverre Raffnsøe, and Elsebeth Lynge Published in Health Policy, Volume 86, Issue 1, April 2008, Pages 109–118 To outline the principles underlying changes overtime in entitlement to sickness absence benefit in Denmark.The Danish sickness benefit scheme during the past…